PIME BATTERY SUMMIT POLAND

23 - 24 maja 2024

Partner wydarzenia
Patronat honorowy

Sesja otwarcia


Sesja pierwsza: Polityka Polski w zakresie magazynowania energii o branży bateryjnej

10:30 – 11:00

Część pierwsza: Bateryjne magazyny energii w 2023 roku - badanie zrealizowane przez PIME – Krzysztof Kochanowski, PIME

Część druga: Dobre praktyki i zapewnienie bezpieczeństwa przy projektowaniu bateryjnych magazynów energii – Radosław Gutowski, SEP

Sesja druga: Magazynowanie energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym

11:00 – 12:00

Dyskusja panelowa z udziałem operatorów energii elektrycznej

Temat panelu: Rola magazynowania energii elektrycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju

 • Znaczenie techniczne i handlowe magazynów energii w KSE
 • Potencjał magazynowania energii elektrycznej w Polsce na potrzeby KSE
 • Rola magazynów energii w OSD
 • Kształt i wielkość rynku usług systemowych w Polsce
 • Jakie magazyny energii zdominują rynek – wielkoskalowe czy prosumenckie

Udział wezmą:

 • Konrad Purchała, Dyrektor Departamentu Zarządzania Systemem PSE
 • Leszek Bitner, Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Stoen
 • dr hab. inż. Paweł Wawrzyński, IDEAS NCBR
 • Tomasz Rodziewicz, Tauron Dystrybucja
 • Katarzyna Suchcicka, OX2

Moderator:

 • Krzysztof Kochanowski, PIME

Czytaj więcej

Sesja trzecia: Produkcja baterii i recykling, finansowanie sektora bateryjnego

12:00–13:00

Finansowanie sektora bateryjnego

 • Prezentacja: „Dofinansowanie na systemy magazynowania energii" - Łukasz Bartkiewicz, Metropolis
 • Prezentacja: „Finansowanie projektów z zakresu magazynowania energii elektrycznej w formule zamówień przedkomercyjnych (PCP)" - Aneta Ruzik, NCBR
 • Prezentacja: „Kierunki wsparcia finansowego magazynów energii - środki krajowe i unijne" Aleksandra Jabłońska-Steć, NFOŚiGW

Czytaj więcej

13:00 – 14:00

Dyskusja panelowa

 • Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów z branży bateryjnej

Temat panelu: Rola Europy i Polski w tworzeniu kompetencji w zakresie produkcji i recyklingu baterii

 • Łańcuchy dostaw: poruszanie się po przepisach UE dotyczących kluczowych materiałów
 • Wieloaspektowy wpływ Europy na import ogniw i baterii z Azji
 • Nacisk na współpracę międzynarodową w polityce bateryjnej - europejska polityka bateryjna
 • Rola Polski w budowie kompetencji na rynku ogniw i baterii
 • Finansowanie projektów bateryjnych (programy dotacyjne, komercyjne)
 • Wpływ technologii na stabilizację lokalnych sieci

Udział wezmą:

 • Cezary Wawrzos, GoodWe
 • Rafał Biszcz, High Yield Battery Fab
 • Anna Pawłowska, Clifford Chance
 • Maksymilian Jarząbek, Clifford Chance
 • Aneta Ruzik, NCBR

Moderator:

 • Paweł Piotrowicz, TUV SUD

Czytaj więcej

Sesja czwarta: Baterie: pozyskiwanie, skalowanie i produkcja

14:00–14:30

Jak radzić sobie z wysokim napięciem w sieci?

Cezary Wawrzos, GoodWe

14:30 – 15.00

Polska w elitarnym gronie producentów ogniw elektrochemicznych - Szansa czy mrzonka?

Rafał Biszcz, High Yield Battery Fab

Sesja pierwsza: Technologie akumulatorów: postęp w bateriach litowo – jonowych oraz alternatywne rozwiązania

10:30 – 11:00

Audyt i certyfikacja BESS

Paweł Piotrowicz, TUV SUD

11:00 – 11:30

Prezentacja: „Recykling baterii litowo -jonowych – kluczem do pozyskania surowców krytycznych" - Ireneusz Konarski, Elemental Strategic Metals

11:30 – 12:00

Akumulator węglowo-kwasowy - ekonomiczne i efektywne magazynowanie energii

prof. Andrzej Czerwiński, Uniwersytet Warszawski

Sesja druga: Rynek baterii w Polsce i ich praktyczne wykorzystanie

12:00 – 13:00

Dyskusja panelowa

 • Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów z branży bateryjnej

Temat panelu: Czy Polska jest dobrym rynkiem do produkcji i zastosowania baterii

 • Dlaczego produkcja ogniw bateryjnych w Polsce nie trafia na polski rynek, co zrobić aby to zmienić
 • Potencjał rynkowy baterii w Polsce (produkcja i wykorzystanie)
 • Zastosowanie baterii w przemyśle (elektromobilność, energetyka, inne branże)
 • Drugie życie baterii – mrzonki czy realny biznes
 • Czy w Polsce mamy alternatywę dla ogniw litowo-jonowych
 • Bariery rynkowe i regulacyjne we wdrażaniu BESS

Udział wezmą:

 • Ireneusz Konarski, Elemental Strategic Metals
 • Krzysztof Strukowicz, My-Soft
 • Kamil Talar, NRG Project
 • Rafał Niestępski, ProESCon
 • prof. Andrzej Czerwiński, Uniwersytet Warszawski
 • Mariusz Potocki, SolarEdge

Moderator:

 • Radosław Gutowski, SEP

Czytaj więcej

Sesja trzecia: Systemy zarządzania baterią (BMS, EMS), systemy bezpieczeństwa i recykling

13:00 - 13:30

Magazyny Energii w raportowaniu ESG - SolarEdge One

Mariusz Potocki - SolarEdge

13:30 - 14:00

The Battery Market in Poland: Trends and Prospects

Kamil Talar, NRG Project

14:00 - 14:30

Next-gen battery strategies 2027+: Potentials and challenges for future battery designs and diversification in product portfolios to serve a large bandwidth of market applications

Noah Rieple, P3 Group

14:30 - 15:00

Procedury zabezpieczeniowe w instalacjach bateryjnych - zagrożenia i rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa

Artur Łasak, DEHN

15:00 - 15:30

Technologie recyklingu baterii, optymalizacja procesów recyklingu i odzysk metali ze zużytych akumulatorów

Ireneusz Konarski, Elemental Strategic Metals

Prelegenci:

Ireneusz Konarski

Konrad Purchała
PSE S.A.

Leszek Bitner
Stoen Operator

Łukasz Bartkiewicz
METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Paweł Wawrzyński
NCBR IDEAS

Rafał Biszcz

Anna Pawłowska
Clifford Chance

Noah Rieple
p3group

Paweł Piotrowicz
TUV SUD

William Johnson
Fluence

Mariusz Potocki
SolarEdge

Cezary Wawrzos
GoodWe

Maksymilian Jarząbek
Clifford Chance

Andrzej Czerwiński
Uniwersytet Warszawski

Aneta Ruzik
NCBR

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w agendzie

Patroni medialni

Kontakt do organizatora Konferencji:

PIME – Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności

Obsługa merytoryczna: Krzysztof Kochanowski, wiceprezes zarządu PIME
krzysztof.kochanowski@pime.com.pl
Tel. +48606692917

Obsługa logistyczna: Katarzyna Bassa, office manager PIME
biuro@pime.com.pl
Tel. +48530303073

Obsługa marketingowa: Karolina Malinowska, conference manager PIME
biuro@pime.com.pl
tel. +48510125023